Rugăciunile femeii însărcinate

Maica Domnului cu Pruncul

Maica Domnului cu Pruncul

O, Împărate Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, izvorule al vieţii şi al nemuririi, îţi mulţumesc că întru căsătoria mea m-ai făcut vas al binecuvântării şi al darului Tău. Căci Tu, Stăpâne ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-1 stăpâniţi !”
Îţi mulţumesc şi mă rog : binecuvântează acest rod al trupului meu care mi-a fost dat de către Tine. Ocroteşte-1 şi-i dă viaţă întru Duhul Tău cel Sfânt. Dă lui creştere întru sănătate şi trup curat cu mădulare bine întemeiate. Sfinţeşte trupul lui, mintea şi inima şi toate simţurile şi dăruieşte acestui prunc care va să se nască suflet înţelept şi întemeiază întru el frica Ta. Înger credincios, sufletului şi a trupului îi dăruieşte. Păzeşte-1, ţine-1, întăreşte-1 şi adăposteşte pre el în pântecele meu până în ceasul naşterii lui. Şi nu tăinui pre el în pântecele maicii sale pentru că mâinile Tale 1-au alcătuit dându-i viaţă şi sănătate.

O, Doamne Iisuse Hristoase întru atotputernicile şi părinteştile Tale mâini încredinţez copilul meu. Aşează pre el sub mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh sfinţeşte-1 şi-1 înnoieşte întru viaţă veşnică, ca să fie mădular al Cereştii Tale Împărăţii. AMIN.

O, întru tot Milostive Hristoase Dumnezeul nostru caută şi mă păzeşte pre mine roaba Ta, de frică şi de duhurile rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale. Iar când va veni ceasul şi timpul meu, izbăveşte-mă cu harul Tău. Priveşte cu ochi milostivi pre mine roaba Ta şi izbăveşte-mă de dureri. Luminează-mi neputinţele cele dintru timpul ieşirii şi dă-mi întărire şi putere la naştere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor. Că slava lucrului Tău este aceasta şi tăria atotputerniciei Tale, lucrul Harului Tău şi a inimii Tale milostive. AMIN.

Împărăteasa mea mult milostivă, nădejdea mea, 0 Maica lui Dumnezeu, bucuria celor necăjiţi. Ajută-mă că sunt fără ajutor. Mijloceşte Tu şi roagă-te la Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru să lumineze mie timpul acesta în care port prunc şi să-mi uşureze greutatea sarcinii nevrednicei roabe Sale şi să dăruiască binecuvântarea Sa peste pruncul care îl voi naşte. Căci nu ştiu alt ajutor mântuitor şi nici altă nădejde de scăpare ca să mă păzească şi să ne apere (cu pruncul meu).
Că întru a Ta mijlocire şi ajutor, slavă şi mulţumire întru toate înălţare, Unuia Dumnezeu în Treime, Făcătorul tuturor acum şi pururi şi-n vecii vecilor .
AMIN.

One Trackback to “Rugăciunile femeii însărcinate”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: