Archive for ‘Rugaciune’

30/10/2012

Rugăciunea de dimineață a părintelui Sofronie Saharov

Imparate Sfant, Cela ce esti mai inainte de toti vecii, Fiul Tatalui si Cuvantul Lui ce impreuna vesnic, facatorul Cerului si al pamantului, Ziditorul meu, Carele prin atotziditoare porunca Ta ai scos toate dintru nefiinta, si pre mine in aceasta viata m-ai adus.

Cela ce bine ai voit a-mi darui in scaldatoarea botezului harul nasterii Celui de Sus in Sfantul Duh si a pune pecetea Darului Acestuia pre madularele trupului meu in Sfanta Taina a mirungerii, Cela ce a pus in inima mea dorul de a Te cauta pe Tine, Unul Dumnezeul Cel Adevarat, auzi rugaciunea mea.

read more »

Etichete: ,
23/10/2012

Rugăciunea părintelui Sofronie Saharov

Iisus Hristos arătându-i-se Sfântului Siluan

Iisus Hristos arătându-i-se Sfântului Siluan

Tu Doamne Cel veşnic şi Făcătorule a toate, Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat în această viaţă, Care ai revărsat peste mine harul botezului şi pecetea Duhului Sfânt, Care ai sădit în mine dorinţa de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea.

Eu n-am viaţă, nici lumină, nici bucurie, nici înţelepciune, nici tărie decat numai în Tine, Dumnezeule.  Din pricina fărădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine.

Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi:
Tot ce veţi cere în rugăciune cu credinţă, veţi primi” şi:
”orice veţi cere în numele Meu, voi face vouă”.

De aceea, îndrăznesc să Te chem pe Tine:
Curateste-ma de orice intinaciune a trupului si a duhului.
Invaţă-mă să ma rog cum se cuvine.
Binecuvintează această zi pe care mi-ai dat-o mie, slugii Tale nevrednice.

read more »

01/10/2008

Rugăciunile femeii însărcinate

Maica Domnului cu Pruncul

Maica Domnului cu Pruncul

O, Împărate Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, izvorule al vieţii şi al nemuririi, îţi mulţumesc că întru căsătoria mea m-ai făcut vas al binecuvântării şi al darului Tău. Căci Tu, Stăpâne ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-1 stăpâniţi !”
Îţi mulţumesc şi mă rog : binecuvântează acest rod al trupului meu care mi-a fost dat de către Tine. Ocroteşte-1 şi-i dă viaţă întru Duhul Tău cel Sfânt. Dă lui creştere întru sănătate şi trup curat cu mădulare bine întemeiate. Sfinţeşte trupul lui, mintea şi inima şi toate simţurile şi dăruieşte acestui prunc care va să se nască suflet înţelept şi întemeiază întru el frica Ta. Înger credincios, sufletului şi a trupului îi dăruieşte. Păzeşte-1, ţine-1, întăreşte-1 şi adăposteşte pre el în pântecele meu până în ceasul naşterii lui. Şi nu tăinui pre el în pântecele maicii sale pentru că mâinile Tale 1-au alcătuit dându-i viaţă şi sănătate.

O, Doamne Iisuse Hristoase întru atotputernicile şi părinteştile Tale mâini încredinţez copilul meu. Aşează pre el sub mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh sfinţeşte-1 şi-1 înnoieşte întru viaţă veşnică, ca să fie mădular al Cereştii Tale Împărăţii. AMIN.

O, întru tot Milostive Hristoase Dumnezeul nostru caută şi mă păzeşte pre mine roaba Ta, de frică şi de duhurile rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale. Iar când va veni ceasul şi timpul meu, izbăveşte-mă cu harul Tău. Priveşte cu ochi milostivi pre mine roaba Ta şi izbăveşte-mă de dureri. Luminează-mi neputinţele cele dintru timpul ieşirii şi dă-mi întărire şi putere la naştere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor. Că slava lucrului Tău este aceasta şi tăria atotputerniciei Tale, lucrul Harului Tău şi a inimii Tale milostive. AMIN.

Împărăteasa mea mult milostivă, nădejdea mea, 0 Maica lui Dumnezeu, bucuria celor necăjiţi. Ajută-mă că sunt fără ajutor. Mijloceşte Tu şi roagă-te la Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru să lumineze mie timpul acesta în care port prunc şi să-mi uşureze greutatea sarcinii nevrednicei roabe Sale şi să dăruiască binecuvântarea Sa peste pruncul care îl voi naşte. Căci nu ştiu alt ajutor mântuitor şi nici altă nădejde de scăpare ca să mă păzească şi să ne apere (cu pruncul meu).
Că întru a Ta mijlocire şi ajutor, slavă şi mulţumire întru toate înălţare, Unuia Dumnezeu în Treime, Făcătorul tuturor acum şi pururi şi-n vecii vecilor .
AMIN.

26/09/2008

ACATISTUL PREACUVIOSULUI PARINTE SILUAN ATHONITUL

PREACUVIOSUL PARINTE SILUAN

PREACUVIOSUL PARINTE SILUAN

Dupa obisnuitul inceput, se zic Condacele si Icoasele

CONDACUL 1

Tie, alesule nevoitor al Domnului si ingere pamantesc, Preacuvioase Parinte Siluane, acum cu bucurie cantare de lauda iti aducem! In veghe neincetata, in postire si in smerenie fiindu-le parintilor athoniti prea-ales urmas, prin insetarea dupa Dumnezeu si dragostea cea arzatoare catre El, har imbelsugat ai agonisit sufletului tau si urmator facandu-te lui Hristos, Cel ce S-a rastingnit, pentru toti oamenii, cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc in iad, pentru cei vii si pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de aceasta dragoste a ta, caci in groapa gresalelor aflandu-ne, cerem solirea ta inaintea lui Dumnezeu si cu strapungere strigam: Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume!

ICOS 1

Facatorul ingerilor si Domnul Puterilor inca din pantecele maicii tale te-a ales pe tine si dupa cuvantul Psalmistului: “inima adanca” ti-a daruit, Parinte Siluane, pentru a incapea in ea ca intr-o camara prea-aleasa, neincaputul nume al lui Dumnezeu Celui Preainalt, ca prin puterea si intelepciunea lui Dumnezeu sa urmezi vietii ingeresti. Pentru acestea, laudand minunatele tale fapte si ostenelile pamantesti, cu sfiala te chemam:Bucura-te, rod al curatiei din parinti binecinstitori de Dumnezeu;

Bucura-te, ca ai iubit a parintilor tai cucernicie din tot sufletul tau;
Bucura-te, ca prin infranare si iubire de Dumnezeu sa te asemeni lor ai voit;
Bucura-te, ca din pruncie cautandu-ti bucuria in Dumnezeu, minunat te-ai inteleptit;
Bucura-te, ca inima ta sa cunoasca si sa se supuna voii lui Dumnezeu mereu a cautat;
Bucura-te, ca spre izvorul harului dumnezeiesc ca un cerb ai insetat;
Bucura-te, ca de Cuvantul lui Dumnezeu ca de o miere prea dulce mintea ti-ai indulcit din tinerete;
Bucura-te, floare inmiresmata cu fapte de credinta de o nepieritoare frumusete;
Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume!

read more »

Etichete:
%d blogeri au apreciat asta: